Agencja celna Gdańsk

Agencja celna Gdańsk

Działalność rozpoczęliśmy w 2000 roku , reprezentacja importera / eksportera przed organami celnymi to najważniejsza dla nas sprawa. Dokonujemy zgłoszeń celnych w eksporcie oraz w imporcie w procedurach zwykłych , uproszczonych i fiskalnych ( rozliczenie podatku VAT następuje w deklaracji  na podstawie art. 33a ustawy ).

Definicje zwykle określają Agencję Celną – w branży gospodarka morska – jako przedsiębiorstwo, bądź zarówno szerzej – podmiot uprawniony do spełniania przed stosownymi organami celnymi na rzecz zleceniodawców wszelkich czynności przewidzianych w Kodeksie Celnym, aczkolwiek pracownika tejże agencji, czyli agenta celnego określa się jako osobę wyspecjalizowaną w realizowaniu odpraw celnych na rzecz eksporterów a także importerów.agencja celna gdańsk
Instytucje powołane do pieczy nad finansową „szczelnością” państwa w ramach międzynarodowego obrotu towarowego jak również gospodarki morskiej to przede wszystkim Urzędy Celne oraz to z nimi w szczególności agencje celne wchodzą w kontakt w trakcie wykonywania zleceń. Z pracą urzędów celnych wiąże się nieodłącznie termin Cła. Zgodnie z definicjami, cło to opłata pobierana przez państwo w ramach usługi np. transport kontenera (wg określonych ustawowo stawek) za przejście towaru przez granicę obszaru celnego (granicę celną).
Wśród stosowanych uniwersalnie rodzajów opłat celnych wyróżnia się mi.in. opłaty fiskalne, jakich celem jest dostarczenie państwu odpowiednich dochodów. Innym rodzajem opłat celnych są opłaty gospodarcze, jakie występują, jak poprzez nałożenie opłaty celnej państwo stara się w określony sposób oddziaływać na zachowania podmiotów gospodarczych (pobudzając je czy zarówno hamując określony rozwój aktywności, w ten sposób wpływając na kondycję globalną gospodarki). W ramach tego ostatniego wolno jeszcze wyróżnić poczynania reglamentacyjne regulujące należyte kierunki a także rozmiary obrotów zagranicznych bądź zarówno protekcyjne – mające za powinność ochraniać produkcję krajową przed rywalizacją zagraniczną.
Transport morski – w realiach Unii Europejskiej, natomiast w szczególności obszaru Strefy Schengen dużo procedur celnych dotyczących wymiany pomiędzy państwami członkowskimi zostało ogromnie uproszczonych, co natomiast nie znaczy całkowitego wyrzeczenia się podmiotów tworzących rynek wspólnotowy kontroli nad swoimi obszarami celnymi w zakresie „kontener transport”. Z drugiej strony na skutek zjawiska globalizacji stale rośnie wymiana handlowa i towarowa nie zaledwie w ramach najbliższego sąsiedztwa, tj. w Europie, lecz jest to zjawisko ogólnoświatowe, zaś udział partnerów azjatyckich, w szczególności Chin w obrocie towarowym ciągle rośnie, co gigantycznie ułatwia transport kontenera. Przeto także agencje celne jak również agenci celni wciąż stanowią oraz stanowić będę wybitnie znaczące ogniwo w sprawnej wymianie towarowej.
Na marginesie, warto jeszcze przytoczyć bieżącą definicję komory celnej w transporcie morskim, terminu i mechanizmu stosowanego od wieków, co do jakiego narosło mnóstwo wątpliwości. Otóż komora celna to organ administracji państwowej, którego zadaniem bywa wymiar a także pobór ceł (też przy operacjach typu kontener transport)– kiedy zarówno fizyczne miejsce zatrzymania a także kontroli oraz clenia artykułów przechodzących poprzez granicę celną państwa czy także obszaru celnego. W strefie celnej zatrzymywane zarówno są produkty, jakich eksport lub import został niedozwolony.